ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางทวีรัส นิลดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษศิลปะ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,12:50  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา สีเทา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,12:49  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง สุดใด
ตำแหน่ง : ครูพิเศษคอมพิวเตอร์ศิลป์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,12:00  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางบุญเลิศ แสงคำ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:59  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางสิริวิภา อุณชาติ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:59  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:58  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:51  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..