ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
TOP GPA TEST ครั้งที่ 3 รางวัล ระดับจังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงปัณฑิตา กินลา และเด็กหญิงกิตติญา วงศ์สุรินทร์
รายละเอียดผลงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
รางวัล ระดับจังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 2 ระดับจังหวัดขอนแก่น
คะแนน 357 คะแนน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,12:32   อ่าน 349 ครั้ง