ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ โครงการ BE SMART KIDS ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,09:16   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวด The Model of Thailand 2022
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,09:15   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมาริตา วัฒนกรุณา / เด็กหญิงประภารัตน์ พรมมาหอม /เด็กหญิงกัลยรัตน์ พาเสน่ห์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,09:10   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน TAEKWONDO OPEN 2022
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาพร ดรศรีจันทร์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,09:05   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลคลิปวีดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,09:04   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,15:10   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ต้นกล้าเสมาคุณาธร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,15:08   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,14:35   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนรักเรียน ประจำปี 2565 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญาภา ประชาด
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,14:34   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลสุดยอดเด็กไทยดีเด่นแห่งปี 2022 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,23:29   อ่าน 149 ครั้ง