ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:45   อ่าน 764 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 (บริษัท ท็อป เทสห์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
ชื่อนักเรียน : วิชา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:43   อ่าน 1052 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 (บริษัท ท็อป เทสห์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
ชื่อนักเรียน : วิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:41   อ่าน 777 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐเอก ทอนสูงเนิน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:39   อ่าน 794 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัญจพล สอลี
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:36   อ่าน 1202 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ประจำปี 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคำ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,08:32   อ่าน 628 ครั้ง
ชื่อผลงาน : TOP GPA TEST ครั้งที่ 3 รางวัล ระดับจังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัณฑิตา กินลา และเด็กหญิงกิตติญา วงศ์สุรินทร์
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,12:32   อ่าน 673 ครั้ง
ชื่อผลงาน : TOP GPA TEST ครั้งที่ 3 รางวัล ระดับจังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแสนเสน่ห์ ดำรงชัย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,12:28   อ่าน 698 ครั้ง
ชื่อผลงาน : TOP GPA TEST ครั้งที่ 3 รางวัล ระดับจังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชมพูนุช ศิริรจน์
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,10:17   อ่าน 641 ครั้ง
ชื่อผลงาน : TOP GPA TEST ครั้งที่ 3 รางวัล ระดับประเทศ ลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกำกับ กีรติศิวกุล
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,10:03   อ่าน 740 ครั้ง