ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2012
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 910392
Page Views 1296855
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี พิลาดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเยาวนา เชื้อสีดา

นางรจนา ชะฎาทอง

นายปรีดา อินทรักษ์

นางสาวสุภาณี มีมาก

นางเสงี่ยม จิตรโท

นางสาวเมลดา พันธ์ศรี
ครูพิเศษ (ครูจีน)

นางสาววาสนา ชะศรี
ครูพิเศษ (ครูจีน)