กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จงเสถียร อุณชาติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 086-8571337

นางทวีรัส นิลดา
ครู
เบอร์โทร : 0897143056

นายจุลศักดิ์ สมบูรณ์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)

นายปิยพงษ์ สุวรรณสิทธิ์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครู