ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรต่างประเทศ

Mr.Anang Bronnost Tegha
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Mrs.Donglefack Nongni Berndette
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Miss Nova
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

MR.PHILIP ADRIAN TUDAYAN
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.GL YNDA ABELLO,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.EVELYN BALDOZA,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.TESSIE TOMAS,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Miss.Sumonya Laosattana
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)