ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2012
ปรับปรุง 11/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 889225
Page Views 1260827
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นายทองใบ ศิริโฉม
หัวหน้านักการภารโรง

นายไข ใชโทนุย
นักการภารโรง

นายธนวัฒน์ กันทะ
พนักงานขับรถ

นายหนูแดง มะบุญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายไพรบูลย์ อุดมลาภ
นักการภารโรง

นางสมหมาย พลสามารถ
แม่บ้าน

นางอนุสรณ์ ภาวะโครต
แม่บ้าน

นางหนูเจียม หมีกุละ
แม่บ้าน

นางสำเนียง สุวรรณี
แม่บ้าน

นางสาวมาลัย ใสยะลาม
แม่บ้าน

นางสาวไพรวรรณ์ มาซา
แม่บ้าน

นางวินนา ทองกาสี
แม่บ้าน

นางพรทิพย์ ศิริโสม
แม่บ้าน

นางลำใย มะไลไธสงค์
แม่บ้าน

นางประทิน สมีแจ้ง
แม่บ้าน

นางติ๋ม จันทร์หนองแวง
แม่บ้าน

นางจันทร์ทิพมา บุญผิด
แม่บ้าน