ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กำหนดการสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 121) 22 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) (อ่าน 384) 01 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) (อ่าน 381) 01 พ.ค. 65
ตารางสอบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3744) 21 ม.ค. 65
สมุดการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ [2564] (อ่าน 3321) 09 ก.ย. 64
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ [2564] (อ่าน 3309) 24 ส.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3651) 20 พ.ค. 64
ตารางสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4899) 02 เม.ย. 64
ตารางสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8436) 20 ก.พ. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6350) 11 พ.ค. 63
เรียนออนไลน์ กับ school bright (อ่าน 6487) 09 พ.ค. 63
ระบบวิชาการ (อ่าน 9043) 19 ต.ค. 59
ระบบครู (อ่าน 15759) 19 ต.ค. 59
งานนำเสนอข้อมูลโรงเรียน2561 (อ่าน 8731) 03 ต.ค. 59
รายงานค่านิยมหลัก 12 ประการ (อ่าน 17594) 13 พ.ย. 58
แบบทดสอบภาษาไทย 2 (อ่าน 7647) 13 พ.ย. 58
แบบทดสอบภาษาไทย (อ่าน 7611) 13 พ.ย. 58
สารสัมพันธ์ รอบรั้ว ขาว-แดง ฉบับที่ 1 ปีที่ 50 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) (อ่าน 8363) 03 ต.ค. 58
แจ้งเรื่องเรียนซ่อมเสริมวันเสาร์ (อ่าน 8245) 28 พ.ค. 56
ตารางเรียนปีการศึกษา 2556 (อ่าน 8328) 15 พ.ค. 56
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา2554 (อ่าน 8541) 11 ก.ย. 55
รางวัลทีได้รับ 2554 (อ่าน 8406) 11 ก.ย. 55
กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2554 (อ่าน 10467) 31 ส.ค. 55
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ (อ่าน 8399) 31 ส.ค. 55
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ (อ่าน 8968) 31 ส.ค. 55