ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รับสมัครนักเรียน ปี2562
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
 
หลักฐานการสมัคร
1. ใบรับสมัคร(รับที่โรงเรียน) 1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
3. ภาพถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 3 แผ่น
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา/มารดา/นักเรียน) 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา/มารดา/นักเรียน) 1 ชุด
6. หลักฐานการเรียนของโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา/มารดา/นักเรียน   (ถ้ามี)
 
**เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ทุกวันจันทร์-เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.(เว้นวันอาทิตย์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-272009
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 725 ครั้ง