ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
 

หลักฐานการสมัคร
1.ใบรับสมัคร(รับที่โรงเรียน) 1 ฉบับ
2.สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
3.ภาพถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 3 แผ่น
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา/มารดา/นักเรียน) 1 ชุด
5.สำเนาบัตรประชาชน (บิดา/มารดา/นักเรียน) 1 ชุด
6.หลักฐานการเรียนของโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
043-272009


สมัครออนไลน์ได้ที่
https://system.schoolbright.co/PreRegister/RegisterStart.aspx?id=WnoWnvRagvgvrf0263
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,15:17   อ่าน 764 ครั้ง