ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 66
งดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน(SUMMER)
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
กำหนดการจำหน่ายหนังสือ - เครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ แจ้งหยุดการเรียนการสอน On line และ On site
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
เชิญร่วมงาน Chinese New Year & Valentine’s Day [online]
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
การเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-Site
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
การรับอาหารเสริม(นมกล่อง)สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
เลื่อนกำหนดการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-11 ปี
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
การรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-11 ปี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
HRB Halloween Costume Contest 2021
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ตารางสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ลดหย่อนค่าอาหารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64
คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการครูดีของแผ่นดินฯ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 64
ติดต่อรับนมกล่องกลับไปดื่มที่บ้าน
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 64
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ [ฉบับที่ 3]
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ [ฉบับที่ 2]
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น School Bright
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64