ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศมี 6 ประเภท ดังนี้ 
1. การแข่งขัน crossword 
2. การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
3. การตอบปัญหาคณิตศาสตร์
4. การประกวดคัดลายมือ 
5. การประกวดวาดภาพ 
6. การประกวดจัดป้ายนิเทศ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 1 ประเภท ดังนี้ 
1. การประกวดมารยาทไทย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 1 ประเภท ดังนี้ 
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,10:57   อ่าน 2897 ครั้ง