ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนักเรียน 75 ปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ซึ่งมีนักเรียนแกนนำเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องละ 5 คน รวมทั้งหมด 155 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น ร่วมถึงมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียน มีทัศนคติที่ดี แล้วนำไปพัฒนาโรงเรียนและสังคม
สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  <<คลิ๊ก>>

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,10:47   อ่าน 1141 ครั้ง