ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,200 คน