ติดต่อเรา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
641/5 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ   ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เบอร์โทรศัพท์ 043-272009 เบอร์โทรสาร 043-329747
Email : ploy_jai@live.com
Facebook : https://web.facebook.com/holyredeemerbanphai


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน