ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วีรพจน์ ศรีกมลลักษณ์ (แจ๊ส)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 40
อีเมล์ : IamJazz17@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Koff house bar & eatery (chantaburi)
ตำแหน่ง : เชฟครัวยุโรป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 34/8 หมู่6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2563,11:08 น.   หมายเลขไอพี : 110.168.207.191


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล