ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เกริกเกียรติ ชาลีคาร (แบ็ค (ฺBack))
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 33
อีเมล์ : toresto_007@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่ที่ 2 บ้านหนองช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ต.ค. 2563,10:19 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.216.31


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล