ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรเดช (จิรัฐ) (ฟักแฟง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
อีเมล์ : Jejeejoop_click@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ภูแอร์
ตำแหน่ง : ช่าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 836/9 ซ.สุขุมวิท3

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ส.ค. 2559,00:06 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.107.34


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล