ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภูริชญา ใบพั้ว (ควีนส์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 40
อีเมล์ : queenqueen13@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.hrb.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ตำแหน่ง : นักเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 641/5 ถ.เจนจบทิผส ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ส.ค. 2555,11:24 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.139.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล