ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภัครดา เทียบเฮียง (มิ้นท์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 40
อีเมล์ : mint--pakrada1@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้านรักนวดแผนไทย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 452/21 ถ.วัฒนชัย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ส.ค. 2555,11:09 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.139.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล